Chính sách và quy định chung

Khi quý khách truy cập vào trang web dadaconcept.com.vn của chúng tôi có nghĩa là quý khách đồng ý với các điều khoản được nêu trên trang web. Trang web có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Quy định và Điều kiện sử dụng, vào bất cứ lúc nào, các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Quý khách vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi.

11 thoughts on “Chính sách và quy định chung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *